Daha fazla ürün için tıklayın.
Hiçbir ürün bulunamadı.
Daha fazla ürün için tıklayın.
Hiçbir ürün bulunamadı.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1: Taraflar

Madde 1.1: Alıcı   :

Madde 1.2: Satıcı : Eskicievi.com

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

- İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin(Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, nitelikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünler ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Madde 3: Sözleşmeye Konu Ürünler

İşbu Sözleşme konusu ürünlere ait bilgiler aşağıdaki gibidir;

Fatura Tutarı (KDV Dahil) : 0 - Türk Lirası

Sipariş verilen ürün listesi:

-

  Alıcı Teslimat Adresi:

  -

  Alıcı Fatura Adresi:

  -

  Madde 4 : Genel Hükümler

  4.1 İşbu sözleşmede yukarıda belirtilen satıcıların herbiri ile alıcı taraftır.

  4.2 Alıcı, Satıcı'nın ürüne ilişkin ürün detay sayfasında yer alan her türlü açıklamasına uygun olarak teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.3 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından ürün detay sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

  4.4 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  4.5 İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

  4.6 Taraflar, işbu Sözleşmeye konu üründen/hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı'ya ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki işbu Sözleşmenin tarafı olmayan www.eskicievi.com sitesinin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  4.7 İşbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı için eskicievi.com Kullanıcı Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, eskicievi.com Kullanıcı Sözleşmesinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

  Madde 5: Cayma Hakkı

  5.1 Alıcı, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren ondört (14) gün içerisinde, işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı/Sağlayıcı'ya bildirimde bulunması şarttır.

  5.2 Taraflar Sözleşme konusu ürün aşağıda sayılan hallerden herhangi birine giriyorsa cayma hakkının kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler;

  5.2.1 Alıcı'nın istekleri doğrultusunda hazırlanan ürünler,

  5.2.2 Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler,

  5.2.3 Alıcı tarafından Sıfır ürünlerde ambalajının açılmış olan ses veya görüntü kayıtlarıolan ürünler,

  5.2.4 Alıcı tarafından kullanılmış ikinci el ürünlerde Kopyalanabilir olan ses veya görüntü kayıtları olan ürünler,

  5.2.5 Arızalı olduğu ilanda belirtilmiş parça niyetine satılan ürünler.

  5.3 Alıcı cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

  5.4 Alıcı tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, Alıcı'ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

  Madde 6: Yetkili Mahkemeler

  İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  İşbu sözleşme  tarih ve saat' de oluşturulmuştur.

  ALICI           :

  SATICI         :

  ALICI İP       : 

  Menü

  Hesabım